Finansiranje

Finansiranje je omogućeno preko većine vodećih komercijalnih banaka koje posluju na našem tržištu, a po posebnim, povoljnijim uslovima za kupovinu naših stanova.

Pogodnosti koje se nude odnose se na:

 

  • Niže kamatne stope
  • Rok otplate do 20 godina
  • Nenamjensko korištenje dijela sredstava
  • Jednostavna procedura odobravanja kredita
  • Bez troškova procjene vrijednosti nekretnine