OBAVIJEST O PRODAJI I NAJMU GARAŽNIH MJESTA

28.02.2018

Obavještavamo sve zainteresovane da smo započeli prodaju i iznajmljivanje garažnih mjesta i ostava. Garaže i ostave za prodaju se nalaze u suterenskom dijelu objekta i to na etaži -2, a za i iznajmljivanje na etaži -1. Garaže su zatvorenog tipa što znači da pristup imaju samo vlasnici garažnih mjesta. Ulaz i izlaz iz garaže je pokriven videonadzorom i fizičkom zaštitom. Površine garažnih mjesta su od 12 m2 do 23 m2. Ostave od 7 m2 do 13 m2. Sve informacije vezane za prodaju i najam možete dobiti u našim prostorijama na adresi Džemala Bijedića 129 ili kontaktom na sljedeće brojeve telefona: 063 503 378, 061 697 599, 063 092 244.