Penthouse apartments

 

Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
1 Objekat A 12. Penthouse DA 35,68m2 92.768.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
2 Objekat A 12. Penthouse DA 117,64m2 297.975.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
3 Objekat A 12. Penthouse DA 124,36m2 310.900.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
4 Objekat A 12. Penthouse DA 105,68m2 264.200.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
5 Objekat A 12. Penthouse DA 97,57m2 243.900.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
6 Objekat A 12. Penthouse DA 106,24m2 265.575.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
7 Objekat A 12. Penthouse DA 104,00m2 260.050.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
8 Objekat A 12. Penthouse DA 117,42m2 293.450.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
9 Objekat A 12. Penthouse DA 34,21m2 88.946.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
10 Objekat A 12. Penthouse DA 99,60m2 249.025.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
11 Objekat A 12. Penthouse DA 102,22m2 255.550.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
12 Objekat A 12. Penthouse DA 110,35m2 275.875.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
13 Objekat A 12. Penthouse DA 31,66m2 82.316.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
14 Objekat A 12. Penthouse DA 133,63m2 334.050.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
15 Objekat A 12. Penthouse DA 120,34m2 300.850.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
16 Objekat A 12. Penthouse DA 31,93m2 79.825.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
17 Objekat A 12. Penthouse DA 104,97m2 262.550.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
18 Objekat A 12. Penthouse DA 100,51m2 251.275.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
19 Objekat A 12. Penthouse DA 115,16m2 287.900.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
20 Objekat A 12. Penthouse DA 149,63m2 374.075.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
21 Objekat A 12. Penthouse DA 141,58m2 353.950.00 KM Prodato  Detaljnije
Broj stana Objekat Sprat Tip stana Balkon Kvadratura Cijena (sa PDV) Status  
22 Objekat A 12. Penthouse DA 126,10m2 315.250.00 KM Prodato  Detaljnije